หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) สำหรับเด็ก


เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการเขียน Code ที่เน้นให้ลูกหลานของท่านคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเป็นระบบ แบบโปรแกรมเมอร์ (Programmer) อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับ
วิชาชีพ (Hard Skill) และ ทักษะในการเข้าสังคม หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Soft Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตจริงในโลกอนาคต

คอร์สเรียนต่างๆ

มีคอร์สเรียนไรบ้างนะ