ทำไม Coding จึงจำเป็น ?

การเขียนโค้ด (หรือการเขียนโปรแกรม) เป็นรูปแบบการใช้ภาษาชนิดใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีวิธีการเหมือนกับการเขียนหนังสือทั่วไปที่ทําให้เราจัดความคิดและนําเสนอความคิดออกมา

ในอดีต การเขียนโค้ดถูกมองว่าเป็นเรื่องยากสําหรับคนธรรมดาทั่วไป แต่ในปัจจุบัน การเขียนโค้ดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและถูกดัดแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน เหมือนกับการเขียนหนังสือทั่วไป

สําหรับการเขียนโค้ดด้วย ScratchJr เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความคิดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เพียงแค่เขียนโค้ดโต้ตอบ (Interact) ในโปรแกรมเท่านั้น ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ พวกเขาจะได้รู้จักวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการออกแบบโปรเจค (Project)

รวมทั้งพัฒนาทักษะการจัดลําดับ (Sequencing skill) ซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่ความสําเร็จของการเรียนในระดับสูงต่อไป พวกเขาจะได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Maths) และการใช้ภาษา (Language) ให้มีความหมายและเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลในการเรียนรู้ในวัยเริ่มต้นทางด้านจํานวนนับ (Numeracy) และทางด้านการใช้ภาษา (Literacy)

ScratchJr ไม่เพียงแต่ทําให้เด็กเรียนรู้การเขียนโค้ด แต่ทําให้เด็กเขียนโค้ดเพื่อการเรียนรู้

อ้างอิงจาก :
https://www.scratchjr.org/about/info

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line รับคู่มือ ScratchJr ฟรี!!!
Line id : @NextBit
📱 Line : https://Nextbit.co/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)